Ülkemizde çalışmakta olduğumuz kurumdan bir başka kuruma geçişi sağlayan naklen geçiş aşamaları aşağıda anlatıldığı adımlar ile gerçekleşmektedir. Bu aşama kurumlararası naklen geçiş işlemidir.

1- Naklen geçmek isteyen kişi uygun gördüğü kurumlara doğrudan başvuru yapabilir. Başvuru yaptığı dilekçede nerede çalıştığı, unvanı, sicil numarası, toplam hizmet süresi ve öğrenimine yer vermelidir. Burada kurum olumlu yanıt vermek zorunda değildir. Olumsuz yanıtta verebilir. İdarenin bu aşamada takdir hakkı vardır.

2- Geçiş yapılmak istenen kurum eğer geçişi kabul ederse, başvurduğumuz kurum şuanki kuruma muvafakat sorulacaktır.

3- Çalıştığınız kurumun muvafakat vermesi asli şarttır. Kurumun muvafakat vermeyebilir. Eğer muvafakat verilmeme işleminde hizmet gereklerine uygunluk olmadığı düşünülüyorsa, dava konusu olabilecektir.

4- Muvafakat verilmesi durumunda yeni kurum atamayı yapar.

5- Atamayı yapan yeni kurum çalıştığınız kuruma ilişik kesme yazısı yazacaktır.

6- Çalıştığınız kurum, ilişiğinizi keser ve size tebliğ eder. Sizde tebliğ ettikten sonra kurumdan ayrılır ve yeni kurumda işinize başlarsınız.

 Bu aşamaların herbiri önemli ve geçiş için hayati değer taşımaktadır. Bu nedenle naklen geçiş ve atama konularında yaşanan herhangi bir olumsuz durum dava konusu olabilecektir

En Çok Okunanlar

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:481 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:295 Ceza Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:294 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:277 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Borçlar Hukuku

25-04-2017 Hits:270 Borçlar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir.Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen...

İdare Hukuku İle İlgili Diğer Makaleler

Kurumlararası naklen geçiş (atama) ve aş…

29-04-2017 Hits:148 İdare Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ülkemizde çalışmakta olduğumuz kurumdan bir başka kuruma geçişi sağlayan naklen geçiş aşamaları aşağıda anlatıldığı adımlar ile gerçekleşmektedir. Bu aşama kurumlararası naklen geçiş işlemidir. 1- Naklen geçmek isteyen kişi uygun gördüğü kurumlara doğrudan başvuru yapabilir. Başvuru yaptığı dilekçede...

İdare ve Vergi Hukuku

25-04-2017 Hits:255 İdare Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İdare hukuku ve idari yargı alanında uzman kadrosu ile idare hukukunun her alanında en iyi hizmeti ve çözümü sunmaktayız. İptal davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda...