hemen-ara
whatsapp
Başkent Hukuk ve Danışmanlık | Bursa Avukat, Boşanma, Ceza, Miras, Tazminat - Bursa Avukat | Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Faaliyet Alanlarımız

AİLE HUKUKU

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen Aile Hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, evlat edinme, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, velayet, nafaka/çocuk nafakası, vesayet ve kayyımlık başlıkları altında açıklanmıştır.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, genel olarak suç adı verilen toplum düzenini bozan insan davranışları ve bu davranışlara uygulanacak yaptırımları (ceza ve/veya güvenlik tedbiri) düzenleyen hukuk kurallarını ifade eder.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul satımı ve kirası, ipotek tesisi ve fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar ve inşaat sözleşme ve projelerinin hazırlanması gibi gayrimenkul ve eşya hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bireysel veya kurumsal müvekkillerinin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi adına danışmanlık hizmetleri vermekte ve iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmekteyiz.

REKABET HUKUKU

Türkiye’de Rekabet Hukuku’na ilişkin düzenleme 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile getirilmiştir. Ticari anlaşmalar, işlemler ve uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki danışmanlık, avukatlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşmelerin düzenlenmesi, geçerliliği, gözden geçirilmesi, feshi, kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü vb. konularda uzman avukatlarımıza danışabilirsiniz.

BİLİŞİM HUKUKU

Teknolojik gelişmeler ile insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen güncel bir hukuk dalıdır.

DENİZ HUKUKU

Türk suları ve uluslararası sularda meydana gelen gemi inşaatı, alım ve satımı sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere aşamalarında, bunlara ek olarak nakliye ve taşıma konusunda çıkabilecek ihtilaflarda en hızlı ve etkin çözümler.

İCRA/İFLAS HUKUKU

Bireysel veya kurumsal müvekkillerinin her türlü icra takip işlemlerini yürütmekte; aleyhe başlatılan icra takiplerinden doğan menfi tespit ve istirdat davalarında temsil etmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

16/5/2012 tarihinde kabul edilen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ülkemizde özellikle deprem tehlikesinin yüksek olduğu illerde hızla uygulama alanı bulmaktadır.

SİGORTA HUKUKU

Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülükleri inceleyen hukuk dalıdır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku alanında özellikle ayıplı malın iadesi, sıfır aracın boyalı çıkması gibi Tüketici Haklarının Korunması için gereken hukuki davalarda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku, 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında kişi-borç ilişkisini düzenleyen hukuk dalına verilen isimdir. Borçlar Hukuku’nda alacaklı, borçlu kişi ya da kurum’dan hakkı olanı alamaz ise alacaklıya, alacağı devlet zoruyla verilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR HUKUKU

Marka, patent ve tasarımlarla ilgili her türlü davalar, başvuruya itiraz, devir, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka, patent ve tasarım rehni, lisansı ve haczi vb. işlemler yerine getirilmektedir.

İDARE HUKUKU

İdarelerin teşkilatlanmalarını ve kurallarını içeren, kamunun üstünlük ve ayrıcalıklarıyla bireylerin sahip olduğu hak ve hürriyetler arasındaki dengeyi sağlayan hukuk dalıdır.

MİRAS HUKUKU

Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına dair ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıdır.

ŞİRKETLER HUKUKU

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye; Türk yatırımcıların da herhangi bir yabancı ülkeye yatırımlarıyla ilgili hukuki danışmanlık, avukatlık ve temsil hizmetleri ile çıkabilecek ihtilaflarda en hızlı ve etkin çözümleri sunuyoruz.

YABANCILAR HUKUKU

Yabancıların çalışma-oturma izni prosedürleri, türk vatandaşlığına başvuru ve takip işlemlerinin yapılması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

MAKALELER

Portfolio/portfolio5_600x600_1465235414.jpg

12 Bankaya Tazminat Davası Yolu Açıldı.

Portfolio/5651_sayili-kanun.jpg

5651 Sayılı Kanun

Portfolio/aile-hukuku_1493984414.jpg

Aile Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Anlaşmalı Boşanma ve Örnek Dilekçe

Portfolio/blog1_600x600_1465235413.jpg

Araç sahibi olmak ile suç arasında illiyet bağı

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Araçlarda Arıza, Gizli Ayıp ve Pert Durumu

Portfolio/dosya-masraf-iadesi_1493984416.jpg

Banka Kredisi Dosya Masraf İadesi Örnek Karar

Portfolio/soru-cevap_1493985532.jpg

Bayanlar için 100 Soru - 100 Cevap

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İhbar Süreleri

Portfolio/bilisim-hukuku_1493984415.jpg

Bilişim Hukuku

Portfolio/biliisim-suclari_1493984415.jpg

Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası

Portfolio/borclar-hukuku_1493984415.jpg

Borçlar Hukuku

Portfolio/portfolio5_600x600_1465235414.jpg

Boşanma Avukatı Bursa

Portfolio/portfolio4_600x600_1465235414.jpg

Boşanma Davası

Portfolio/portfolio1_600x600_(1)_1465235414.jpg

Bursa Ceza Avukatı

Portfolio/portfolio1_600x600_(1)_1465235414.jpg

Bursa Ceza Avukatı iletişim

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Ceza Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Portfolio/blog5_600x600_1465235414.jpg

COVID19'UN İŞÇİ HAK VE ALACAKLARINA ETKİSİ

kepenk-esnaf-696x390_1589063802.jpg

COVID19'UN KİRA BORCUNA ETKİSİ

Portfolio/blog5_600x600_1465235414.jpg

Denetimli Serbestlik

Portfolio/deniz-hukuku_1493985602.jpg

Deniz Hukuku

Portfolio/portfolio3_600x600_1465235414.jpg

Evlat Edinme

./Portfolio/1999-oncesi-sigorta-yapilmamis.jpg

EYT - 1999 Öncesi Sigorta Girişim Yapılmamış

./sigorta-baslama-ve-eyt_1673731192.jpg

EYT - 1999 Öncesi Sigortalılık

Portfolio/eyt_1673729106.jpg

EYT Düzenlemesinin Ayrıntıları

Portfolio/eyt-lilere-bir-destek-de-yargitay-dan.jpg

EYT Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?

Portfolio/fikri-mulkiyet_1493984416.jpg

Fikri Mülkiyet Hukuku

Portfolio/gayrimenkul-hukuku_1493984416.jpg

Gayrimenkul Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Hisse Senedi Tahtasının Kapatılması/Açılması

Portfolio/icra-iflas-hukuku_1493984416.jpg

İcra / İflas Hukuku

Portfolio/crmv0rxwsaecu1t_1493984415.jpg

İdare ve Vergi Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

İflas Erteleme Müessesesi ve Hukuki Niteliği

Portfolio/imar-hukuku_1493984417.jpg

İmar Hukuku – Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

İstinaftan elektrik aboneleri lehine karar

Portfolio/portfolio5_600x600_1465235414.jpg

İzinsiz marka kullanana hapis ve para cezası geliyor!

Portfolio/portfolio1_600x600_(1)_1465235414.jpg

Kasten Adam Öldürmeye Kalkışma Suçu

Portfolio/kentsel-donusum-hukuku_1493984417.jpg

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Kurumlararası naklen geçiş (atama) ve aşamaları

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Meclisteki Cinsel İstismar Tasarısı

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Miras Hukuku

Portfolio/miras-hukuku_1492883572.jpg

Mirastan Mal Kaçırmak – Muris Muvazaası

Portfolio/borclar-hukuku_1493984415.jpg

Mülteci Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Olası Kastla Adam Öldürme Suçu

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Parselasyon İşlemleri

Portfolio/blog1_600x600_1465235413.jpg

Reddi Miras

Portfolio/rekabet-hukuku_1493984417.jpg

Rekabet Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Sigorta Hukuku

Portfolio/aile-hukuku_1493984414.jpg

Şirketler Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Sözleşmeler Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Şuyulandırma İşlemi

Portfolio/portfolio1_600x600_(1)_1465235414.jpg

Taksirle Öldürme Suçu Ve Cezası

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Tasarlayarak Adam Öldürme

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Tüketici Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Tüketici Mahkemesi Ayıplı Araç Kararı

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekenler

Portfolio/portfolio1_600x600_(1)_1465235414.jpg

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Nedir? (TCK 188)

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Yabancı Evlilik Koşul ve Şartlar

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

Portfolio/blog2_600x600_1465235413.jpg

Yeni Borçlar Kanununda Kira Sözleşmeleri

GÜNCEL HUKUK MEVZUATI

T.C. ANAYASASI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı görüntülemek için
tıklayınız.

TÜRK CEZA KANUNU

Türk Ceza Kanununu görüntülemek için
tıklayınız.

TÜRK MEDENİ KANUNU

Türk Medeni Kanununu görüntülemek için
 tıklayınız.

BORÇLAR KANUNU

Borçlar Kanununu görüntülemek için
 tıklayınız.

DAVA NASIL AÇILIR?

Nasıl dava açarım sorusuna cevap olarak yazılan makalemizi okumak için tıklayınız.

YARDIMCI HUKUK PROGRAMLARI

Ceza, yargılama giderleri, avukatlık ücreti, denetimli serbestlik, kıdem ve ihbar, serbest meslek makbuzu vb.hesaplama programları için tıklayınız.

TÜRK TİCARET KANUNU

Türk Ticaret Kanununu görüntülemek için
tıklayınız.

FİKRİ SİNAİ MÜLKİYET KANUNU

Fikri Sinai Mülkiyet Kanunu görüntülemek için
tıklayınız.

İCRA İFLAS KANUNU

İcra İflas Kanunu görüntülemek için
tıklayınız.

İŞ KANUNU

İş Kanunu görüntülemek için
tıklayınız.

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Örnek Hukuk Davası Dilekçelerini görüntülemek için tıklayınız.

ÖDEME EKRANI

Avukatlık Ücreti Ödemelerinin Barolar Birliği aracılığı ile Kredi Kartı Kullanılarak tahsil edildiği e-tahsilat sistemine giriş için tıklayınız.

"Toplu halde yaşamamıza olanak sağlayan, haklarımızı Evrensel İlkelerle güvence altına alan HUKUK kurallarının mükemmel işlemesi ancak ve ancak işini çok iyi bilen, evrensel düşünebilen Avukatlar ile mümkündür !"


“Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür.”

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'na aşağıdaki iletişim adreslerinden yada iletişim formunu doldurarak ulaşabilirsiniz.

ADRES & TELEFON

Location Map Pin Light Blue6Beşevler Mh. Yıldırım Cd. No:265 B Blok K:2 D:5 Nilüfer / BURSA

Phone 2 Xxl0(224) 271 1646

Fax Icon0(224) 271 1646

Icon Mobi App0(532) 542 1646

Email Xxl info@baskenthukukdanismanlik.com

GOOGLE MAPS