hemen-ara
whatsapp
EYT Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır? - Bursa Avukat | Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
of

EYT detayları belli olduktan sonra Başkent Hukuk Danışmanlık büromuza EYT hizmet tespit davası için başvuran pek çok müvekkilimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda bizler de davanın nasıl açılacağı, işlemlerin nasıl yürütüleceği ve dava süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Unutulmamalıdır ki burada geçen tüm bilgiler genel adınadır. EYT kapsamında hizmet tespit davası açmak istiyorsanız, kendinize özel bir konu olduğu için büromuz ile iletişime geçip, dava sürecini avukatlarımız yardımı ile başlatabilirsiniz.

Bu kapsamda ilgili davanın açılabilmesi için mahkemece aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar sağlandığı takdirde dava açılabilmekte ve avukatlarımız ile dava süreçleri kolaylık ile yürütülebilmektedir.

Hizmet Tespit Davası Nedir?

5510 sayılı Kanun’a göre açılabilen hizmet tespit davası sigortalı olarak sayılabilen işlerde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile bulunamadığında veya tespitinin gecikmesi halinde ya da söz konusu bilgilerin işveren tarafından eksik olarak bildirildiği sonradan tespit edildiği hallerde, söz konusu hizmetin tespit edilebilmesi için çalışan tarafından açılan dava olarak adlandırılabilir.

Bunlar dışında sigorta primlerinin ödenmemesi veya geç ödenmesi ile de söz konusu dava açılabilmektedir. Hatta bu kapsamda da çokça dava mahkemelerde görüldüğünden dolayı davanın adı sigorta başlangıç tespit davası olarak da adlandırılmaktadır. Sigortasız olarak işçi çalıştırılmasının tespiti halinde de söz konusu davalar ilgili mahkemelerce görülebilmektedir.

Bu anlamda davada uzman avukatlarımız ile çalışarak dava kapsamları hakkında bilgi alabilir, detaylı şekilde dava dilekçenizi hazırlayabilirsiniz.

Hizmet Tespit Davası Şartları Nelerdir?

Davanın nasıl açılabileceğine yönelik olarak belirlenen durumlarda açılabilecek davalarda yasal olarak belirlenen bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde dava açılsa da haklı sonuçların ortaya çıkması durumunda sorunlar yaşanabilmektedir.

Bu kapsamda hizmet tespiti davası şartları;

  1. Davalı iş yerinin 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve GSS kapsamında belirlenen hükümlere göre uygun şartları sağlayan bir iş yeri olma yükümlülüğü bulunmaktadır.
  2. Söz konusu dava 5 sene içerisinde açılması, bu şekilde zaman aşımına uğramaması sağlanmalıdır.
  3. Ölüm ve malullük, yaşlılık gibi sigortalar söz konusu davanın kapsamında incelenmemektedir. Bu anlamda davacı uzun vadeli sigorta sahibi olmalıdır.
  4. Son ve en önemli olarak belirlenen şart ise, davacı çalışanın, hizmet verdiği süre içerisinde sigortasız olarak çalışması ve bu durumun da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilmemiş olması gerekmektedir.

Tüm bu şartlar mevcut ise sigorta başlangıcının tespiti davası dilekçesi hukuk büromuzdaki avukatlarımızın yönlendirmesi ile doldurularak işlemler başlatılabilir. Haklı durumların ortaya çıkabilmesi, bu kapsamda değerlendirmelerin gerçekleştirilebilmesi için şartların sağlanması ve bir profesyonel ile çalışılması önem arz etmektedir.

Hizmet Davası İle EYT Olur Mu?

Belirlenen EYT şartları ile birlikte hizmet davasının bu kapsamda açılıp açılamayacağı merak konusu olmaktadır. Bu anlamda 8 Eylül 1999 tarihinden önce açılan sigorta kayıtlarında 1 günlük hizmet tespit davası bile gerçekleştirilebilmektedir. Yani bilinmelidir ki hizmet davasında bazı şartlar sağlandığında EYT kapsamında da durum değerlendirilebilmekte ve dava açılabilmektedir.

Davanın zaman aşımına uğramaması için beş sene içerisinde dava açıldığı takdirde, uygun avukatlar ile süreç yönetilmiş ise ve dava kazanılmış ise hizmet davası EYT kapsamına girmektedir. Yani davayı kazanan bir kimse EYT’ den bu hak kapsamında faydalanabilmektedir.

Hizmet Tespit Davaları Kime Karşı Açılır?

Hizmet tespit davaları İş Mahkemeleri veya Asliye Mahkemelerinde görülen davalar olup, davacı işçi iken davalı birden fazla konumda bulunabilmektedir. Bu anlamda hizmet tespiti davaları genellikle İşçi ve Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine açılabilmektedir.

Bunlar dışında işverene de dava açılabilmektedir ama işveren tüzel kişilik ise yasal hısım olarak görülmekte ve dava bu kısma açılamamaktadır.

Bu anlamda doğru tespitler yapılabilmesi için alanında uzman avukatlar ile sürecin yönetilmesi hak mağduriyetleri yaşanmaması adına önemlidir. Sizler de süreçlerinizi alanında profesyonel ve deneyimli avukatlarımız ile yönetmek isterseniz Başkent Hukuk Danışmanlık büromuza müracaat edebilirsiniz.

Hizmet Tespit Davası Açma Süresi

Yasal kapsamda belirlenen hizmet davası açma süresi söz konusu hizmetlerin başladığı yılın sonundan itibaren beş sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman aralığında dava açılmaz ise hizmet tespit davası zaman aşımı olarak adlandırılmaktadır.

Fakat bazı istisnai durumlarda da sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davası zaman aşımı gerçekleşmeyebilmekte ve dava hakkı yeniden doğabilmektedir. Bu kapsamda hizmetin eksik olarak bildirildiği durumlarda söz konusu durum zaman aşımına uğramadan gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirilen belgeler söz konusu ise de zaman aşımı devreye girmemekte hak nihai olarak kalmakta ve dava süreçlerinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle davacının içerisinde bulunduğu durumu iyi olarak saptayıp buna göre hareket etmesi kendisi adına en doğrusu olacaktır.

Hizmet Tespit Davası Nasıl İspat Edilir?

Hizmet tespit davalarında çeşitli ispat yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kapsamda ispat yükümlülüğü olan kişiler genellikle davacı taraf yani işçiler olmaktadır. İşçinin çalıştığı dönemlerde iddia ettiği eksiklikleri kanıtlaması için geçerli deliller sunması gerekmektedir. Bunu da alanında uzman kişiler ile birlikte gerçekleştirmek önemlidir.

Aksi durumlarda dava kazanılacak olsa bile ispatlar yeterli gelmez veya yasal çerçevede uygun olarak sunulmaz ise davacı tarafında istenmeyen hak mağduriyetleri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda ispat alanında bizler ile çalışmak isterseniz hukuk büromuz ile iletişime geçip, bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Hizmet Tespit Davalarında Kullanılabilecek Deliller Nelerdir?

Şu zamana kadar EYT hizmet tespit davası kapsamında hukuk büromuza başvuran ve bu anlamda davalarını yürüttüğümüz pek çok müvekkilimiz bulunmaktadır. Bu anlamda ilgili davalarda kullanılan delilleri de şu şekilde ifade edebiliriz;

  1. Kurumun; SGK dosyası, işyeri sicil dosyası, mesleki kuruluş kaydı, dernek sicil kaydı, vergi levhası, maaş bordroları, işyeri dosyası
  2. Tanık ve bilirkişiler
  3. Durum özel ise, yukarıda bahsedilen delillere ek ve benzer deliller,

Dava kapsamında ispat aşamasında kullanılabilmektedir.

Hizmet Tespit Davası Kaç Yıl Sürer?

Söz konusu hizmet tespit davaları hangi zaman dilimini ifade ederse etsin, uygun ispatlar ile açıldığında ve doğru avukatlar ile davacı temsil edildiğinde olumlu sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda bir günlük hizmet tespit davası bile söz konusu olsa mahkemenin yoğunluğuna göre en az altı ay en fazla iki sene aralığında dava süreci gözlemlenebilmektedir.

Bu anlamda davalarda önemli olan alanında uzman avukatlar ile doğru şekilde dava sürecini yönetmektir. Aksi durumda dava süreci uzayabileceği gibi, davanın düşmesi veya haksız sonuçlanması gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Hizmet Tespit Davasında Avukatın Rolü

Tüm davalarda olduğu gibi hizmet tespiti davaları söz konusu olduğunda da avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat bir avukat ile çalışmak sürecin doğru yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. Yani durum şu şekilde ifade edilebilmektedir, avukat tutmak zorunluluk değil fakat gereklilik olarak görülebilmektedir.

Hizmet davalarında çok fazla ekstrem durum söz konusu olabilmektedir ve bu durumlar da davacı tarafından tam olarak saptanamayabilmektedir. Örneğin emekli olduktan sonra hizmet tespit davası bile olumlu sonuçlar ile görülebilmektedir. Bu nedenle Başkent Hukuk Danışmanlık olarak bizlerin önerisi alanında uzman avukatlarımız ile çalışarak dava sürecinizi yönetmenizdir. Bu kapsamda büromuzu arayarak hizmet ve randevu talebinde bulunabilirsiniz.

En Çok Okunanlar

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:4284 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:4223 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio3 600x400

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Miras Hukuku

25-04-2017 Hits:4014 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:3994 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio10 600x400

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:3608 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukuku 59

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...