hemen-ara
whatsapp
Borçlar Hukuku - Bursa Avukat | Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir.Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağdır.

Borçlar Kanunundan doğan davalarda; hile, gabin, muvazaa ve borcun dayanağı sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü konularında uzman ve deneyimli ekibimizle yanınızdayız.Borçlar Hukuku genel olarak borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Gerçek ve tüzel kişilerin borç ilişkilerini konu alan bu hukuk dalının temelini “Borçlar Kanunu” oluşturur. Borçlar Hukuku sözleşmenin tanımı, oluşumu, geçerlilik şartları, şekilleri, çeşitleri ile hile, gabin, muvazaa ve borca dayanak olan sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü alanlarını içine alır. Tüm bu alanlarda yaşayacağınız her türlü sorunda müvekkillerimize dava takibi yoluyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

 Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • Hukuki muamele ve Sözleşmelerden doğan borçlar
  • Sözleşmeler ve geçerlilik şartları
  • Haksız fiilden kaynaklanan davalar
  • Haksız iktisap
  • Borçların İfası
  • Borç ilişkisinden özel durumları
  • Tazminat Davaları

En Çok Okunanlar

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:3923 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:3809 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Miras Hukuku

25-04-2017 Hits:3645 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:3584 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:3306 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...

Borçlar Hukuku İle İlgili Diğer Makaleler

Bursa Avukat Ücretleri

09-04-2020 Hits:763 Borçlar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Bursa Avukat Ücretleri Birçok olaylar içerisinde olabilir ve çıkmaza girebilir. Yargılandığınız konu her ne olursa olsun böyle bir durumda yardımı avukata başvurarak alabilirsiniz. Bu sayede engin tecrübe ve donanımları ışığında gerekli...

Bursa Tazminat Avukatı

04-12-2019 Hits:777 Borçlar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Bursa Tazminat Avukatı Tazminat davalarının görülmesi için Bursa tazminat avukatı araması yapabilirsiniz. Avukat ile ilgili süreç yönetilecektir. Evet, alanda uzmanlaşma olmaması ile birlikte, Bursa tazminat avukatı aramalarınızın sizi bu alanda daha çok...

Hukuk Davalarında Avukatın Görevi

25-11-2019 Hits:611 Borçlar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Hukuk Davalarında Avukatın Görevi Avukatlar ne yapar? Hukuk davalarında avukatın görevi nedir? Sorularınızın yanıtı detaylı bir şekilde veriliyor. Evet, ilk olarak avukatın dört yıllık bir hukuk fakültesi bitirmesinin ardından bir yıllık staj...