of

Avukatlarımız, Türk suları ve uluslararası sularda meydana gelen birçok hukuksal anlaşmazlıklarda müvekkillerinin en etkin şekilde savunur; deniz ticaret hukuku alanında karşılaşılan sorunların çözümünde en hızlı ve etkin hizmeti sunmaktadır.

Deniz deniz ticaret hukuku alanındaki bazı faaliyetlerimiz:

• Çatma
• Kurtarma ve Yardım
• Seferden men kararlarının alınması
• Müşterek avarya
• Yakıt alacaklarının tahsili
• Gemi adamı alacaklarının tahsili
• Stevedore sorumluluğu
• Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası
• Hapis hakkı tesisi
• Charterparty metinlerinin hazırlanması
• Charterparty metinlerinin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıklar.
• Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar
• Time-Charter kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü
• Gemi tescil ve terkin işlemleri
• Deniz hukukundaki Mortgage işlemleri
• Gemi sicil işlemlerinin closing aşamasında tarafların temsili
• Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması
• Deniz hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması
• Deniz Sigorta Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri

En Çok Okunanlar

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:913 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:810 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:764 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:713 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Borçlar Hukuku

25-04-2017 Hits:667 Borçlar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir.Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen...