• İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;
  • İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili;
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili;
  • İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukukunda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması;
  • İşçi ve iş yeri nakilleri; iş yeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi;
  • Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
  • Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi;
  • İş akitlerinin, iş yeri yönetmelik ve kurallarının, diğer iş yeri dokümanlarının hazırlanması;
  • İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması; işe iade davaları açılması.
  • Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

En Çok Okunanlar

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:1354 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:1205 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:1180 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

25-04-2017 Hits:1048 Yabancılar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Avukatlık hizmeti veren büromuz, Yabancıların Çalışma İzinleri, Oturma izni prosedürleri, Türk Vatandaşlığına ilişkin Başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İzmir’de artan turizm ve...

Borçlar Hukuku

25-04-2017 Hits:1006 Borçlar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir.Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen...

İş Hukuku İle İlgili Diğer Makaleler

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İHBAR SÜRE…

26-04-2017 Hits:435 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İHBAR SÜRELERİ - Bursa İşçi Alacakları Avukatı Bursa İşçi Alacakları Avukatı Olarak İhbar Süreleri ile İlgili Olarak bilgilendirmek isteriz:    1- 4857 Sayılı İş Kanunu’nda İhbar Süreleri : - İşi...