hemen-ara
whatsapp
Tüketici Hukuku - Bursa Avukat | Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
of

Sanayinin ve ticaretin gelişmesi ve özellikle seri üretim-seri satış usullerinin gelişmesi ile tüketici hakları da beraberinde gelişmiştir. Avrupa Birliği, Tüketici Haklarına ilişkin beyanname yayımlamış, asgari tüketici haklarını tespit etmeye çalışmıştır. Ülke ekonomilerinin korunması ve sağlıklı bit ticari hayatın oluşmasında önemli bir yer tutan tüketici hakları, oldukça kolay başvuru yolları ile zahmetsiz ve masrafsız bir şekilde tüketicilerin haklarına ulaşması imkanı sunmaktadır. Zengin ve güçlü satıcı/sağlayıcılar karşısında tüketiciler korunarak pozitif bir ayrımcılığa gidilmiştir. Günümüzde başarılı tüketici örgütleri sayesinde her geçen gün bilinçlenen tüketiciler, haklarını aramak istemekte, şirketler de her geçen gün kendini yenileyerek tüketici taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Tüketicilerin ekonomik hayatlarını daha çok koruyabilmek, mal ve hizmetlere kalite ve ticarete düzen getirebilmek için devamlı olarak yenilenen ve gelişen bu hukuk dalında müvekkillerimize her türlü hukuki hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Blog1 600x400

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
 2. Ayıplı Mallardan doğan davalar
 3. Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 4. Devre tatillerden doğan davalar
 5. Garantili mallardan doğan davalar
 6. Haksız şartlardan doğan davalar
 7. Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar
 8. Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
 9. Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 10. Paket turlardan doğan davalar
 11. Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 12. TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 13. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
 14. Tüketici kredilerinden doğan davalar
 15. Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular
 16. Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 3. İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
 4. Kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 5. Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
 6. Konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 7. Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 8. Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. Paket tur sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 10. Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. Ticari reklam ve ilanların Tüketici hukuku çerçevesinde denetlenmesi, düzenlenmesi
 12. Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
 13. Tüketici şikâyet hattı kurulması ve tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
 14. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Tüketici Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

 

En Çok Okunanlar

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:4881 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:4591 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio3 600x400

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:4391 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio10 600x400

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Miras Hukuku

25-04-2017 Hits:4320 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:3929 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukuku 59

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...