hemen-ara
whatsapp
Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekenler - Bursa Avukat | Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
of

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmek için gereken zorunlu şartlarda düzenlemeye gidildi. Artık ülkeye yatırım yapanev alan, para getiren yabancılar Türkiye vatandaşı olabilecek.

12 Ocak 2017 tarihinde yapılan Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenleme ile birlikte vatandaş olabilmenin yolu açılmış oldu. Son dönemde yabancıların Türkiye’ye olan ilgisi ve vatandaşlık kazanma isteklerinin önü bu düzenleme ile dahada açılmış oldu.

 ÖNCELİKLE KİMLERE VATANDAŞ DENİR BUNU İNCELEYELİM

 Türkiye Cumhuriyeti ’nin tabiyetinde bulunan kişiler Türk vatandaşıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 66. maddesine göre, “Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarmayla ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.” Türk vatandaşlığı “Vatandaşlık Kanunu”na göre 2 yoldan kazanılır.

1)Soybağı yolu ve doğum yeri esasına göre vatandaşlık doğum yoluyla kazanılır.
2)Yetkili makamların kararı, evlat edinme, seçme hakkını kullanma yoluyla sonradan kazanılır.

Vatandaşlık hakkını kazananlara kimlik numarası verilir ve nüfus kütüğüne kaydolurlar.

2009 Tarihli Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12’inci maddesinde Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller şöyle sıralanıyor:

“Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancı kişiler. Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.”

 12 Ocak düzenlemesi ile artık bu dar düzenleme genişletildi ve birçok ülkede olan vatandaşlık kazanma konusundaki dar boğaz ülkemizde de çözüme kavuşmuş oldu

 12 Ocak 2017 ve 2016/9601 sayılı düzenleme ile sistem değiştirildi. Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabileceklerin listesi şöyle oldu:

 1) En az 2 milyon Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirenlere,

2) En az 1 milyon Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlara,

3) En az 100 kişilik istihdam oluşturanlara,

4) En az 3 milyon Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıranlara,

5) En az 3 milyon Amerikan doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilenlere “Türk vatandaşlığı” verilecek.

 Bu kapsamda gerekli şartları yerine getirenler artık Bakanlığın kararı ile vatandaş olabilecekler.

En Çok Okunanlar

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:4879 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:4590 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio3 600x400

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:4390 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio10 600x400

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Miras Hukuku

25-04-2017 Hits:4318 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:3927 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukuku 59

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...