hemen-ara
whatsapp
EYT - 1999 Öncesi Sigortalılık - Bursa Avukat | Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
of

1999 Öncesi Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Ve EYT

 

Türk insanı olarak hep büyüklerimizden duyduğumuz şey; “Sigortalı bir işin olsun” cümlesidir. Çünkü çalışırken ve aktifken fark etmediğimiz ancak emeklilik zamanlarına gelince farkına vardığımız bir gerçektir; sigortalı olmak kavramı. Yeni EYT düzenlemesinin detayları incelendiğinde, tekrardan popüler bir kavram olan, daha doğrusu tekrar hatırlanan sigortalı olmak ve sigorta başlangıcı kavramlarıyla ilgili EYT düzenlemesi kriterleri sonrasında birçok sorun yaşayan vatandaşımız oldu. Bu sorunların bazılarının çözümü konusunda da hukuk bilgisi ve uzmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Başkent Hukuk Danışmanlık; Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili ve özellikle de son dönemdeki EYT düzenlemesi ve sonrasında oluşan sorunlarla ilgili farkındalığı yüksek, çözümleri iyi bilen bir hukuk bürosu vatandaşlarımıza hizmet için hazırız. Biz desteğe hazırız ama sizlerin de bilmesi gereken bazı kavramları detaylarıyla paylaşmak isteriz. Sigortalılık başlangıcı, sigortalılık başlangıcını bilmenin faydaları, sigorta başlangıç tespiti nasıl yapılır? Dava açılacaksa kime ve nasıl açılır? gibi merak edilen soruları sizler için derledik.   

 

Sigortalılık Başlangıç Tarihi Ne Demektir?

 

EYT düzenlemesiyle beraber önemi daha da fazla artan, sigortalılık kavramı içindeki sigortalılık başlangıcı tarihi neden önemlidir? Sigortalılık başlangıç tarihi; kişilerin ilk kez işe girişlerinde, çalıştıkları kurum tarafından SGK’ya bildirildiği tarihtir. Başka bir deyişle; bir kişinin, çalışma hayatına ilk kez başladığındaki sigorta olduğu tarih, sigortalılık başlangıç tarihi olarak tanımlanır. Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davaları hukuki anlamda tespit talebine dayanan davalardır. Bir günlük sigortalı gözükmek istemiyle tanınan bu davalar, farklı şekillerde yargılama usulleri olsa da, genel olarak hizmet tespit davalardır. İşe giriş bildirgesi ve sigortalı başlangıç günü bildirgesi farklı işlemler ve kavramlardır. Birbiri ile karıştırılmamalıdır. Malullük, ölüm ve yaşlılık sigortaları için dikkat edilmesi gereken sigortalılık süresi başlangıcı; sigortalı olan kişinin, ihtiyarlık sigortası, Malûliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları, Sosyal Sigortalar, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar, Tarımda Kendi Adına Çalışanlar Sosyal Sigortalar, Emekli Sandığı gibi kanunlara ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanunu madde 20 dahilinde sandık ve kanuna bağlı olan malullük, ölüm ve yaşlılık sigortalarına bağlı olarak ilk kez kapsam dahiline alındığı tarih olarak ta kabul edilir.

 

Sigortalılık Başlangıcı Hizmet Tespit Davaları Neden Açılır?

 

Sigortalılık başlangıcı hizmet tespit davalarının nedeni; işe başlanan tarih ile sigortalılığın başladığı tarihin arasındaki uyumsuzluktur. Dava açılımı için mutlaka işe giriş ile ilgili bir belge olmalıdır. Bu davaların en önemli özelliği hak düşürücü süre geçmeden talep edilmesidir. Sigortalılık başlangıç tarihi ve sigortalılık süreleri doğal olarak sigortalıya verilecek aylığın miktarını direkt olarak etkilemektedir. Özellikle de EYT düzenlemesi ile 1999 yılı öncesinde çalıştığı halde sigortası 1999 sonrası başlamış gözükenlerde bu durum daha da büyük bir sorun olmuştur. Çünkü EYT düzenlemesinin faydasını göremezler. Bu durumda da son günlerde artan bir şekilde hizmet tespiti davaları açılmaktadır. Bu davalarda da konuya hakim uzman avukatların bakması gerekmektedir. Bu konudaki uzman ekibiyle Başkent Hukuk Danışmanlığın amacı; kişiler, sigortalılıkla ilgili bu tip sorunlar yaşadığı zaman, kişilere çözüm ortağı olabilmektir.

 

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Hukuki Anlamda Faydası Nedir?

 

Sigortalılık başlangıç tarihinin bilmek ve bir yanlışlık, eksiklik var ise hızlı bir şekilde düzeltmek oldukça önemlidir. Sigortalılık başlangıç tarihinin hukuki anlamdaki faydası aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 

  • Sigortalılık başlangıç tarihini bilmenin ve tespit ettirmenin temel amacı; sigortalılık başlangıç tarihini, işe ilk giriş bildiriminin olduğu tarihe kadar geri götürebilmektir. Bu da emeklilik sürecinde kişinin fazlasıyla işine yarayacaktır. EYT düzenlemesinde bu konunun önemi ortaya daha net çıkmıştır.

 

  • 1999 yılı öncesi aktif olan 506 sayılı kanuna göre yaşlılık aylığı için prim gün sayısı ve sigortalılık süresi önemliydi. EYT düzenlemesi ile de önemli kriterler prim gün sayısı ve sigortalılık süresinin yanına ilk sigorta girişi tarihi de önem kazanmıştır. Bu davayı açarken bu zamanı bilmek ve olması gereken yere çektirmek için sigortalılık başlangıcı tespiti çok önemli olmaktadır.

 

Sigortalılık Başlangıç Tespiti Davası Kime Açılır?

 

Sigortalılık başlangıcının öneminden bahsettikten sonra şimdi de Sigortalılık başlangıç tespiti davası kime açılır konusunun detaylarına geçelim. İş mahkemeleri kanununun 2018 yılında aktif olması ile hizmet tespit davaları, SGK ve işverene açılıyordu. Ancak kanunda yapılan düzenleme ile hizmet tespit davaları işverene açılmaya ve SGK’ya da ihbar edilmeye başlanmıştır. Temel amacın prim gün sayısını arttırmak olan hizmet tespit davaları ve sigortalılık başlangıç tespit davaları aynı gibi gözükse de bazı farklılıkları vardır. En önemli fark davanın açılacağı davalı taraf konusundadır. Yargıtay kararına göre, sigortalılık başlangıç tespit davalarında kanun gereği SGK davalı olarak bulunacaktır.

 

Sigortalının Mirasçılarının Dava Hakkı Var Mıdır?

 

Sigortalılık başlangıç tarihi tespit davası açmak için sigortalının sorumluluğundadır. Ancak sigortalı kişinin ölmüş olması durumunda durum farklı hale gelir. Bu durum da sigortalının mirasçılarının sigortalılık başlangıç tespiti davası açma hakkı vardır.

 

Dava Öncesi Kuruma Başvuru Gerekliliği

 

İş mahkemeleri kanunu gereği olarak, Sigortalılık başlangıcı tespit davasını Sosyal Güvenlik Kurumuna açarken, ilk olarak Kuruma bu konuda bilgi verilmesi zorunludur. Hizmet tespit davalarında ise buna gerek yoktur. Ancak Yargıtay süreçlerinde, bu iki dava türü ayrı tutulur ve mutlaka kuruma bilgilendirme ve başvuru mecburiyeti vardır. Süreç şu şekildedir; Dava açılması işleminin öncesinde SGK’ya başvuru sigorta başlangıç tarihi tespiti amaçlı olarak yapılır. Kurum başvuruyu reddederse bu durumda dava açılabilir. Eğer 60 gün süreyle cevap gelmezse bu da reddedildiği anlamına gelmektedir. Yargıtaya göre, kuruma başvuru yapılması zorunluluğu, dava şartlarından biridir.

 

Sigortalılık Başlangıç Tespit Davası Hak Düşürücü Süre Nedir?

 

Sigortalılık başlangıç tespit ve hizmet tespiti davalarında hak düşürücü süre nedir? Kanun gereği olarak, hizmet tespit davalarında, hizmet süresi bitiminin takiben 5 senelik bir süre içinde dava açılmamış ise, bu durumda zaman aşımı devreye girer ve dava hakkı düşer. Ancak sigortalılık başlangıç tespit davalarında ise böyle bir süre yoktur. Hak düşürücü süre işlemi, bildirimi hiç yapılmayan iş süreçleri için geçerli olmaktadır. Sigortalının işe giriş bildirgesi verildiği sürece her zaman dava açma hakkı bulunmaktadır.

 

EYT Düzenlemesi İle Sosyal Güvenlik Hukukunun Önemi

 

2 milyon 250 bin Emeklilikte yaşa takılan vatandaşımızın yüzünü güldüren EYT düzenlemesi 2023 yılının ilk ayında yürürlüğe girecek gibi gözüküyor. Bu süreçte şartları karşılayan kişilerinde sorunları olan kişilerinde süreçte ne yapması gerektiği, sorunlarını nasıl çözeceği gibi konular için Sosyal Güvenlik Hukuku devreye girmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz konu ve daha birçok konudaki EYT düzenlemesi sonucunda ortaya çıkan sorunun çözülmesi için gerekli Hukuki süreçlerde profesyonel ve güvenilir avukatlara ve hukuk bürolarına ihtiyaç vardır. Vatandaşlarımız için en önemli konulardan biri olan emeklilik konusunda, hakları bilmek ve sonuna kadar haklarını savunmak ve elde etmek için Başkent Hukuk Danışmanlık sosyal güvenlik alanında uzman avukatlarıyla sizleri beklemektedir. Türkiye’nin en iyi hukuk büroları arasında yerini alan Başkent Hukuk Bürosu dahilinde; Aile Hukuku, Bilişim Hukuku, Borçlar Hukuku, Deniz Hukuku, Ceza Hukuku, Fikri Mülkiyet Haklar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Miras Hukuku, Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Tüketici Hukuku, Yabancılar Hukuku ve konumuz olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hizmetleri verilmektedir.

En Çok Okunanlar

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:4283 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:4223 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio3 600x400

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Miras Hukuku

25-04-2017 Hits:4013 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:3993 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio10 600x400

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:3607 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukuku 59

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...