hemen-ara
whatsapp
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar - Bursa Avukat | Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
of

Ülkemizde insan vücudunun mahremiyetine karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanununun 102 ile 105’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. 5237 Sayılı Kanuna son getirilen düzenlemelerle süreleri artırılan insan vücudunun mahremiyetine karşı işlenen suçlar; aynı zamanda farklı tarihlerde yapılan ceza indirimleri ve infaz iyileştirmelerinde de kapsam dışı tutulmaktadır.

Cinsel Dokunulmazlığa İşlenen Suçlar ve 5237 Sayılı TCK’daki Karşılıkları

5237 Sayılı TCK’da insan vücudunun mahremiyetine karşı işlenen suçlar dört gruba ayrılmıştır. Her suç grubunun cezai yaptırım dereceleri birbirinden farklı olsa da toplu olarak bakıldığında her ceza maddesi oldukça caydırıcı bir niteliğe sahiptir. Aşağıda maddeler halinde insan vücudunun mahremiyetine karşı işlenen suçlar ve bu suç türlerine verilen cezalar belirtilmiştir.

– TCK 102. Madde: Bir bireyin vücut dokunulmazlığını herhangi bir şekilde ihlal eden kişiye iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Maddede suçun ağırlaştırılmış halleri de ayrıca belirtilerek her bir fiilin niteliğine göre daha ağır cezaya tabi tutulması mümkün kılınmıştır. Suçun vücuda organ veya başka bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda ise verilecek ceza alt sınırı 7 yıla üst sınırı 12 yıla yükseltilmektedir.

– TCK 103. Madde: Ülkemizde sık sık karşılaştığımız çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar için cezai yaptırım uygulayan kanun maddesidir. Bir çocuğun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi durumunda verilecek ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olarak tanımlanmıştır. Suçun; çocuğun vücuduna organ veya herhangi bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda ise verilecek cezanın alt sınırı 8 yıl üst sınırı 15 yıl olarak düzenlenmiştir.

– TCK Madde 104 ve 105: 104. maddede reşit olmayan birey (15 ila 18 yaş arası) ile cinsel ilişki için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.105. Maddede ise cinsel taciz suçuna karşı 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası belirtilmiştir.

 Cinsel Suçların Diğer Suçlarla Birlikte İşlenmesi

Cinsel suçlar , tecavüzcinsel taciz pek çok kez kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçu ile birlikte işlenmektedir. Bu durumda oluşan diğer suçlar için de TCK’da belirtilen ilgili maddelere göre ayrıca ceza verilmektedir.

En Çok Okunanlar

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:4284 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:4223 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio3 600x400

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Miras Hukuku

25-04-2017 Hits:4014 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:3994 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio10 600x400

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:3608 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukuku 59

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...