Belediye ve mücavir alan sınırları içinde düzenleme yapma yetkisi imar kanunun 18 ve 19. maddeleri ile, bu konudaki yönetmeliğin 5 ve 39. maddelerine göre kesin ve nihai olarak belediyelere aittir. İlgililerin parselasyon işlemlerine karşı idare mahkemelerinde dava açmadan önce yapılan idari işlemin kaldırılmasını, değiştirilmesini veya bu konuda yeni bir işlem yapılmasını işlemi tesis eden belediyeden isteyebilir. (İYUK m.11/1) Bu itirazın 60 günlük dava açma süresi içinde yapılması gerekir. Bu başvuru işlemin tebliği ile işlemeye başlayan idari dava açma süresini durdurur. Yapılan bu başvuruya 60 gün içinde idarece cevap verilmemesi halinde, istek reddedilmiş sayılır. İsteğin açıkça reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde idareye başvuru ile durmuş olan dava süresi hesap edilirken işlemin tebliği ile idareye başvuru arasında geçen süre dikkate alınır.

Parselasyon uygulaması (Şuyulandırma) belediye encümen kararının belediyenin her türlü iletişim kaynaklarından ilan edilebileceği gibi, T.C. Anayasa’sının 125. Maddesinde, idare işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı kurala bağlanmış, 2577 sayılı İYUK m. Kurulu 12.02.1970 gün, 69/2 E. Ve 70/1 K. Sayılı İçtihatı Birleştirme Kararında davalarda süre aşımının yazılı bildirim tarihinden başlayacağı ilan tarihinin dava açma süresine başlangıç kabul etmenin imkansız olduğu kabul edilmiştir.

En Çok Okunanlar

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:818 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:645 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:613 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

İdare ve Vergi Hukuku

25-04-2017 Hits:571 İdare Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İdare hukuku ve idari yargı alanında uzman kadrosu ile idare hukukunun her alanında en iyi hizmeti ve çözümü sunmaktayız. İptal davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda...

Borçlar Hukuku

25-04-2017 Hits:561 Borçlar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir.Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen...

Gayrimenkul Hukuku İle İlgili Diğer Makaleler

Parselasyon İşlemleri

26-04-2017 Hits:282 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Parselasyon işlemleri, plan sınırları içerisinde bulunan ve henüz yapılaşma hakkı düzenlenmemiş arazilerin şekillendirilmesini sağlamaktadır. Bir başka deyişle, ham durumdaki arazilerin imar parseline dönüştürülmesi sürecinde gerçekleştirilen idari işlemler dizisidir. Parselasyon işlemi, kadastro parselinin imar...

Şuyulandırma İşlemi

26-04-2017 Hits:239 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde düzenleme yapma yetkisi imar kanunun 18 ve 19. maddeleri ile, bu konudaki yönetmeliğin 5 ve 39. maddelerine göre kesin ve nihai olarak belediyelere aittir. İlgililerin parselasyon işlemlerine karşı...

İmar Hukuku 18. Madde – Arazi ve Arsa Dü…

26-04-2017 Hits:307 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Madde 18: İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan...